Chaibadanpiphat College Chaibadanpiphat College
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์
TH | EN
หน้าหลักแนะนำบุคลากร
กระดานข่าว
24-25 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมชุมชน
Back
24 พฤษภาคม 2561


วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร